Välkommen att söka plats på Bulten för vårterminen 2021!

Nu går det bra att söka plats på Bulten för vårterminen 2021 – ta kontakt med oss via mail eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Bulten tar in barn så länge det finns lediga platser, så välkommen att söka även efter terminsstart.

Föräldrakooperativet Bulten är ett litet fritids med plats för 32 barn beläget mitt i Hökmossens villaområde, två kvarter från Västbergaskolan.

Fritidshemmet har hög personaltäthet och sköts av pedagogisk erfaren personal. Terminen bjuder på inplanerade aktiviteter såsom samarbete i åldersblandade kamratgrupper, Bulten show, pyssel till välgörenhetsbasar, barnens julmiddag, firande av lucia och valborg m.m. Men det finns också möjlighet att fånga upp barnens spontana önskemål om egen sysselsättning. Detta medför att alla barn blir sedda och hinner få sin egna tid med personalen.

Möjligheterna att påverka verksamheten är stora, eftersom vi föräldrar är ytterst ansvariga för att Bulten fungerar. Samarbetet mellan skolan och fritids fungerar bra, och fördelarna med att byta miljö efter en lång skoldag är många.

Varför välja Bulten?

  • Barnen får möjlighet att byta miljö efter skoldagens slut
  • På Bulten umgås barnen i en mixad åldersgrupp
  • Fritidshemmet har hög personaltäthet
  • På Bulten kan barnen enkelt vistas både utomhus och inomhus under dagen
  • Möjligheterna att påverka verksamheten är stora

Är du intresserad av att ditt barn börjar på Bulten eller vill du bara veta mer, så hör av dig!

Går ditt barn redan på Västbergaskolan (F-3) går det bra att börja på Bulten när som helst under året förutsatt att det finns lediga platser. Det går bra att komma och hälsa på efter överenskommelse, t ex om barnet vill följa med ett barn som redan går på Bulten.

Har ditt barn inte börjat skolan ännu? Välkommen att lämna en intresseanmälan ändå eller hör dig för om vår verksamhet!

Bultens öppettider på vardagar och lov beror på behovet i den aktuella barngruppen, precis som skolans fritidshemsverksamhet. Till skillnad från skolan har dock Bulten inga APT-dagar, utan personalens planering kan ske på dagtid innan barnen slutat skolan. På morgnar finns en överenskommelse med skolans fritidsverksamhet så att barn som har omsorgsbehov innan skolan börjar är välkomna till skolan.

Telefon: 073 – 634 63 10

Epost: info@bultenfritids.se

Stadgar

Läs mer om det formella kring Bulten i Bulten Fritids stadgar

Bultens styrelse läsåret 2021

Ordinarie ledamöter

Catherine Richette – Ordförande

Jimmie Jonasson – Sekreterare

Karin Levin – Kassör

Veronica Eriksson – Personalansvarig

Suppleanter

Martin Svensson – suppleant

Valberedning

Johan Oijens

Maggie Strömberg

Revisor

Adam Svanberg

Kontakt

Kontakta styrelsen på styrelsen@bultenfritids.se

Likabehandlingsplan

På Bulten Fritids skapar vi, och utvecklar, en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för alla individer. Vi ska aktivt motverka alla former av kränkningar och trakasserier och skapa respekt för varje individs egenvärde och för vår gemensamma miljö.

Likabehandlingsplan

 

Försäkringsinformation

Alla på Bulten omfattas av Stockholms stads olycksfallsförsäkring. Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

Försäkringsinformation Kollektiv Olycksfallsförsäkring – 20140701.docx

Olyckfallsförsäkring

 

Klagomålshantering

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla verksamheten. Om det är något du vill ta upp, vänd dig direkt till personalen eller någon i styrelsen. Läs mer i Bultens klagomålsrutiner.

Klagomålsrutiner

Bulten

Aktuellt