_DSC0013

Välkommen att söka plats på Bulten för läsåret 17/18!

Föräldrakooperativet Bulten är ett litet fritids med plats för 32 barn beläget mitt i Hökmossens villaområde, två kvarter från Västbergaskolan.

VARFÖR VÄLJA BULTEN?

  • Barnen får möjlighet att byta miljö
  • På Bulten umgås barnen i en mixad åldersgrupp
  • Fritidshemmet har hög personaltäthet
  • På Bulten kan barnen enkelt vistas både utomhus och inomhus under dagen
  • Möjligheterna att påverka verksamheten är stora

Är du intresserad av att ditt barn börjar på Bulten eller vill du bara veta mer, så är det bara att kontakta oss!

Telefon: 08-645 60 08

Epost: info@bultenfritids.se

 

 

Föräldrakooperativet Bulten är ett litet fritids med plats för 32 barn beläget mitt i Hökmossens villaområde, två kvarter från Västbergaskolan.

Fritidshemmet har hög personaltäthet och sköts av pedagogisk erfaren personal. Terminen bjuder på inplanerade aktiviteter såsom samarbete i åldersblandade kamratgrupper, Bulten show, pyssel till välgörenhetsbasar, barnens julmiddag, firande av lucia och valborg m.m. Men det finns också möjlighet att fånga upp barnens spontana önskemål om egen sysselsättning. Detta medför att alla barn blir sedda och hinner få sin egna tid med personalen.

Möjligheterna att påverka verksamheten är stora, eftersom vi föräldrar är ytterst ansvariga för att Bulten fungerar. Samarbetet mellan skolan och fritids fungerar bra, och fördelarna med att byta miljö efter en lång skoldag är många.

Varför välja Bulten?

  • Barnen får möjlighet att byta miljö efter skoldagens slut
  • På Bulten umgås barnen i en mixad åldersgrupp
  • Fritidshemmet har hög personaltäthet
  • På Bulten kan barnen enkelt vistas både utomhus och inomhus under dagen
  • Möjligheterna att påverka verksamheten är stora

Stadgar

Läs mer om det formella kring Bulten i Bulten Fritids stadgar

 

Bultens styrelse läsåret 2017/18

Ordinarie ledamöter

Pethra Öster – ordförande

Marie Tisäter – sekreterare

Bernadette Larsson – webansvarig

Katja Trued – kassör

Sofia Svensson – personalansvarig

Suppleanter

Anna Lilja Qvarlander – personalansvarig

Christian Rehnfors – suppleant

Catherine Richette – suppleant

Seth Kapadia – husansvarig

Kontakta styrelsen på styrelsen@bultenfritids.se

Valberedning

Karolina Wirdenäs

Lisa Evertsson Norrevik

Likabehandlingsplan

På Bulten Fritids skapar vi, och utvecklar, en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för alla individer. Vi ska aktivt motverka alla former av kränkningar och trakasserier och skapa respekt för varje individs egenvärde och för vår gemensamma miljö.

Likabehandlingsplan

Försäkringsinformation

Alla på Bulten omfattas av Stockholms stads olycksfallsförsäkring. Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

Försäkringsinformation Kollektiv Olycksfallsförsäkring – 20140701.docx

Olyckfallsförsäkring

Klagomålshantering

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla verksamheten. Om det är något du vill ta upp, vänd dig direkt till personalen eller någon i styrelsen. Läs mer i Bultens klagomålsrutiner.

Klagomålsrutiner