Välkommen att söka plats på Bulten!

Välkommen att söka plats på Bulten för vårterminen 2019!

Nu går det bra att söka plats på Bulten inför vårterminen 2019 – ta kontakt med oss via mail eller telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Föräldrakooperativet Bulten är ett litet fritids med plats för 32 barn beläget mitt i Hökmossens villaområde, två kvarter från Västbergaskolan.

Fritidshemmet har hög personaltäthet och sköts av pedagogisk erfaren personal. Terminen bjuder på inplanerade aktiviteter såsom samarbete i åldersblandade kamratgrupper, Bulten show, pyssel till välgörenhetsbasar, barnens julmiddag, firande av lucia och valborg m.m. Men det finns också möjlighet att fånga upp barnens spontana önskemål om egen sysselsättning. Detta medför att alla barn blir sedda och hinner få sin egna tid med personalen.

Möjligheterna att påverka verksamheten är stora, eftersom vi föräldrar är ytterst ansvariga för att Bulten fungerar. Samarbetet mellan skolan och fritids fungerar bra, och fördelarna med att byta miljö efter en lång skoldag är många.

Varför välja Bulten?

  • Barnen får möjlighet att byta miljö efter skoldagens slut
  • På Bulten umgås barnen i en mixad åldersgrupp
  • Fritidshemmet har hög personaltäthet
  • På Bulten kan barnen enkelt vistas både utomhus och inomhus under dagen
  • Möjligheterna att påverka verksamheten är stora

Är du intresserad av att ditt barn börjar på Bulten eller vill du bara veta mer, så hör av dig!

Går ditt barn redan på Västbergaskolan (F-3) går det bra att börja på Bulten när som helst under året förutsatt att det finns lediga platser. Det går bra att komma och hälsa på efter överenskommelse, t ex om barnet vill följa med ett barn som redan går på Bulten.

Har ditt barn inte börjat skolan ännu? Välkommen att lämna en intresseanmälan ändå eller hör dig för om vår verksamhet!

Bultens öppettider på vardagar och lov beror på behovet i den aktuella barngruppen, precis som skolans fritidshemsverksamhet. Till skillnad från skolan har dock Bulten inga APT-dagar, utan personalens planering kan ske på dagtid innan barnen slutat skolan. På morgnar finns en överenskommelse med skolans fritidsverksamhet så att barn som har omsorgsbehov innan skolan börjar är välkomna till skolan.

 

Telefon: 08-645 60 08

Epost: info@bultenfritids.se