Årsmöte 14/5

Föräldrakooperativet Bultens årsmöte går av stapeln onsdag 14 maj kl. 18:30 på Bulten.
Det finns fyra vakanta poster som behöver tillsättas, dessa är följande:
  1. Styrelseledamot, ordinarie – Deltar på Bultens styrelsemöten
  2. Styrelseledamot, suppleant – Deltar på Bultens styrelsemöten om någon av de ordinarie är borta
  3. Valberedning (2 platser) – Tar fram förslag på vilka som ska sitta i styrelsen, främst inför årsmötet
Vi hoppas se så många som möjligt av er där.
Välkomna!