Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med anledning av GDPR – General Data Protection Regulation, har vi
förtydligat vår data- och integritetspolicy som mer utförligt
beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Bulten
fritids. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att
behandlas av oss, genom användning av vår hemsida. Policyn talar
även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina
rättigheter i förhållande till dessa. Bulten fritids har
det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och
behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR).

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags
information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk
person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men
även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som
personuppgifter.

Beroende på hur du använder hemsidan och om du är befintlig elev på
Bulten fritids kan vi komma att behandla följande typer av
personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är
de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här
personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter
gallras/tas bort vid inaktualitet. Viss data måste lagras i enlighet
med lagar och förordningar, exempelvis bokföringslagen och kommer
därför inte raderas även om ett barn slutar på fritids.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår relation med våra elever.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som elev/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet
att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och
nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att
begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra
register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter
som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på info@bultenfritids.se

Senast uppdaterad 2019-03-11