Kalendarium

Hösten 2017

Detta är en preliminär planering och ändringar kan komma.

Skulle era ”fikadagar” inte passa så försök byta med någon annan familj. Kontakta personalen om ni har frågor.

Vi räknar med att alla familjer deltar i familjedagen och halvårsmötet. Alla som vill är också hjärtligt välkomna till styrelsemötena, även de som inte är styrelseledamöter.

 

bulten10