Uppgifter under ansvarsveckan

I ansvarsveckan ingår att städa en gång under veckan, handla till mellanmålet, lämna tillbaka ev returflaskor, se till att tidningar och andra sopor blir bortforslade, samt ev andra praktiska uppgifter som behöver utföras. Inför lovveckor behövs det även handlas till luncherna.

Gårdsansvar ingår också i ansvarsveckan. Det innebär att man utför eller hjälper till att delegera det som behöver fixas utomhus, t.ex. bultenfika1snöskottning under vintersäsongen.

Ta kontakt med personalen i god tid för att få information om vilka uppgifter som gäller för veckan samt få inköps-kortet, handlingslista och nyckel (så att ni kan ställa in matvarorna). Om ni får förhinder – försök att byta med någon annan familj och meddela oss om bytet.

OBS! Att ni handlar till respektive vecka, dvs senast måndag förmiddag i ”er” vecka.